Góc Nhìn Cuộc Sống

Khôn Ngoan Từ Cuộc Sống

Mọi sự đều có những khởi đầu, Khởi từ những điều nhỏ nhặt nhất, Hãy quý những nhỏ nhặt còn đây, Ngày sau biết đâu thành vĩ đại. Đừng sợ trước mặt vùng bóng tối, Mặt trời khi ấy ở […]