BACRGROUD

       

            Ban Đại Diện Nhóm Sinh Viên Công Giáo, Giáo Sứ  Tân Đức

 

Đỗ Phú Tài

 

Sáng Lập Thương Hiệu BaMiDo ( Bánh Mì Đỏ )

 

Sáng lập thương hiệu BAMIDO

 

          Tôi Cùng Gia Đình BaMiDo Tham Gia Công Tác Xã Hội Tại Trại Khuyết Tật Thị Nghè.

 

Làm Từ Thiện Phát Bánh Mì Cho Các Bệnh Nhân Mắt Tại Bệnh Viện Trưng Vương

s

   Tham Gia Phát Quà Cho Các Em Bệnh Ung Thư Tại Bệnh Viện Ung Bứu

  Tham Gia Tiệc Tắc Niên Cùng Hơn 100 Doanh Nhân Be Training

Giao Lưa Kết Nối Thân Mật Cùng Các Doanh Nhân Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

 Tham Gia Hội Nghị Xúc Tiến Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh – CANADA

 Kết Nối Giao Lưa Với Anh Vũ Hoàng Lân Chủ Sáng Lập Kênh Phố Bolsa TV